Podiel slovenských výrobkov

Spoločnosť NITRAZDROJ, a.s., Dolnočermánska 38, 949 01 Nitra podľa § 12a ods. 1 písm. b) zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov zverejňuje POLROČNÝ VÝKAZ o percentuálnom podiele obratu z predaja potravín vyrobených v Slovenskej republike na celkovom obrate z predaja všetkých potravín spolu a v členení na jednotlivé výrobné odbory potravinárskeho priemyslu za II. polrok 2015:

P. č.Odbor potravinárskeho priemysluPodiel v %
1.Mäsový priemysel81,3
2.Hydinársky priemysel92,1
3.Priemysel spracovania produktov rybolovu44,4
4.Mliekarenský priemysel65,7
5.Mlynský priemysel76,0
6.Pekársky a cukrársky priemysel77,7
7.Cestovinársky priemysel73,1
8.Cukrovarnícky priemysel73,7
9.Cukrovinkársky priemysel17,6
10.Výroba medu29,0
11.Konzervárenský priemysel27,1
12.Priemysel výroby nealkoholických nápojov a nápojov v prášku57,3
13.Pivovarnícky priemysel87,4
14.Vinársky priemysel63,8
15.Liehovarnícky priemysel71,9
16.Mraziarenský priemysel28,0
17.Tukový priemysel18,0
18.Potravinové polotovary, dehydrované pokrmy, pochutiny a ochucovadlá, káva, čaj a koreniny39,7
19.Výroba lahôdok a chladených/balených hotových jedál83,4
20.Ovocie mierneho pásma48,9
21.Zelenina mierneho pásma32,3
22.Konzumné zemiaky45,6
23.Percentuálny podiel obratu z predaja potravín vyrobených na Slovensku na celkovom obrate z predaja všetkých potravín spolu62,1