Podiel slovenských výrobkov

Spoločnosť NITRAZDROJ, a.s., Dolnočermánska 38, 949 01 Nitra podľa § 12a ods. 1 písm. b) zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov zverejňuje POLROČNÝ VÝKAZ o percentuálnom podiele obratu z predaja potravín vyrobených v Slovenskej republike na celkovom obrate z predaja všetkých potravín spolu a v členení na jednotlivé výrobné odbory potravinárskeho priemyslu za II. polrok 2016:

P. č.Odbor potravinárskeho priemysluPodiel v %
1.Mäsový priemysel81,9
2.Hydinársky priemysel93,1
3.Priemysel spracovania produktov rybolovu42,4
4.Mliekarenský priemysel64,9
5.Mlynský priemysel77,8
6.Pekársky a cukrársky priemysel78,1
7.Cestovinársky priemysel74,5
8.Cukrovarnícky priemysel81,7
9.Cukrovinkársky priemysel15,9
10.Výroba medu74,2
11.Konzervárenský priemysel25,3
12.Priemysel výroby nealkoholických nápojov a nápojov v prášku56,0
13.Pivovarnícky priemysel85,5
14.Vinársky priemysel68,9
15.Liehovarnícky priemysel61,2
16.Mraziarenský priemysel26,0
17.Tukový priemysel19,5
18.Potravinové polotovary, dehydrované pokrmy, pochutiny a ochucovadlá, káva, čaj a koreniny41,3
19.Výroba lahôdok a chladených/balených hotových jedál78,7
20.Ovocie mierneho pásma47,2
21.Zelenina mierneho pásma41,2
22.Konzumné zemiaky57,6
23.Percentuálny podiel obratu z predaja potravín vyrobených na Slovensku na celkovom obrate z predaja všetkých potravín spolu61,4