Dotazník – Štúrova 31, Nitra

Vážení zákazníci, dňa 18.2. sme otvorili novú predajňu potravín na Štúrovej ul. 31 v Nitre, už ste v nej boli nakúpiť?


V prípade, ak vyplníte svoje osobné údaje – meno, priezvisko, adresa, tel.číslo, budete zaradení do žrebovania o darčekový balíček.

V prípade, ak vyplníte svoje osobné údaje – meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, budete zaradení do žrebovania o darčekový balíček.

Zaškrtnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov udeľuje súťažiaci spoločnosti Nitrazdroj a.s. ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov z mysle §13 ods. 1 písm. A) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Poskytnuté osobné údaje súťažiaceho na základe súhlasu bude Nitrazdroj a.s. evidovať max po dobu 1 roka odo dňa začiatku realizácie súťaže. Kompletné Podmienky spracúvania osobných údajov pre účely marketingu nájdete tu tu

Dotazník je možné vyplniť do 31.3.2020