Súťaž CORGOŇ

Kúp od 15.9. do 15.11.2020 2ks akéhokoľvek piva zn. CORGOŇ

a vhoď pokladničný doklad s osobnými údajmi spolu so súhlasom so spracovaním

osobných údajov dostupným v každej predajni, do urny Corgoň

a budeš zaradený do žrebovania o nasledovné výhry:

1x SMART TV

3x športové hodinky

3x holiaci strojček

 

Zoznam výhercov bude po skončení súťaže a vyžrebovaní dostupný v každej zapojenej prevádzke. Výhercovia budú oslovovaní telefonicky.

Štatút k súťaži:

statut_Corgon_Promo_Nitrazdroj_2020