Súťaž FIGARO

Trvanie súťaže
od 03.09. do 30.09.2020

  • Každý zákazník slovenských predajní označených logom CBA, ktorý v čase od 3.9.2020 do 30.9.2020 zrealizuje nákup, súčasťou ktorého budú výrobky s logom FIGARO v minimálnej hodnote 2,99 €, má možnosť zúčastniť sa žrebovania, ak na zadnú stranu pokladničného bloku napíše svoje meno, presnú adresu, telefón a pokladničný blok do 1.10.2020 doručí na adresu TIMP, s.r.o., P.O.BOX 136, 017 01 Považská Bystrica. Žrebovanie sa uskutoční 12.10.2020.
  • Súčasťou súťažného pokladničného dokladu musí byť aj Súhlas so spracovaním osobných údajov TIMP, dostupný v každej predajni Nitrazdroj, a.s.
  • Výherca bude o výhre oboznámený do 31.10.2020.

Výhry:

11x naparovač so žehličkou

11 x fotoaparát