Súťaž Figaro

  • Každý zákazník slovenských predajní označených logom CBA, ktorý v čase od 4.1.2021 do 31.1.2021 zrealizuje nákup, súčasťou ktorého budú výrobky s logom FIGARO v minimálnej hodnote 2,99 €, má možnosť zúčastniť sa žrebovania, ak na zadnú stranu pokladničného bloku napíše svoje meno, presnú adresu, telefón a pokladničný blok do 2.2.2021 doručí na adresu TIMP, s.r.o., P.O.BOX 136, 017 01 Považská Bystrica (k pokladničného bloku musí byť priložené tlačivo – súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré je k dispozícii v každej predajni).
  • Žrebovanie sa uskutoční 12.2.2021. Výherca bude o výhre oboznámený do 22.2.2021.

Výherné ceny:

  • 17 x kuchynský robot,
  • 17 x športová kamera.