Bližšie k zelenej v našom regióne

27
jan
2022

Bližšie k zelenej v našom regióne

Je dôležité chrániť miesto kde žijeme, vážiť si ľudí, ktorých stretávame a prispievať k zdravšiemu životnému prostrediu okolo nás.  Nevyhnutné je začať od seba, aj malé činy nám pomáhajú byť lepšími, ekologickejšími, všímavejšími a zodpovednejšími. Malý krok pre každého z nás znamená obrovský skok vpred ku kvalitnejšiemu životu a zdravšiemu prostrediu v našom regióne. Pre tradičnú domácu slovenskú obchodnú sieť akou je Nitrazdroj je prirodzené rozvíjať pozitívny prístup k životnému prostrediu a skvalitňovať služby zákazníkom.