Kariéra

Nitrazdroj, slovenská spoločnosť

Pracujte s perspektívou, pracujte s istotou, pracujte s nami. Sme tu už viac ako 25 rokov.

Stabilné postavenie na trhu

Dlhodobá tradícia

Dynamický rozvoj

Orientácia na rodinu

PONÚKAME SVOJIM ZAMESTNANCOM

Istota pravidelného príjmu

Rodinné hodnoty

Atraktívny sociálny program

Možnosť odborného a kariérneho rastu

Prečo pracovať v Nitrazdroji

Dotazník uchádzača o zamestnanie

Vyberte si pozíciu, o ktorú máte záujem

Nahrajte sem Váš životopis
Nahrajte sem Váš motivačný list

Informácia o spracúvaní osobných údajov uchádzačov o zamestnanie