Dotazník

Nakupujete v predajniach Nitrazdroj (potraviny a mäsiarstvo) na Výstavnej ul. 6 (Lipa v Nitre)?


  V prípade, ak vyplníte svoje osobné údaje – meno, priezvisko, adresa, tel.číslo, budete zaradení do žrebovania o darčekový balíček.

   V prípade, ak vyplníte svoje osobné údaje – meno, priezvisko, adresa, tel.číslo, budete zaradení do žrebovania o darčekový balíček.

   Zaškrtnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov udeľuje súťažiaci spoločnosti Nitrazdroj a.s. ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov z mysle §13 ods. 1 písm. A) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Poskytnuté osobné údaje súťažiaceho na základe súhlasu bude Nitrazdroj a.s. evidovať max po dobu 1 roka odo dňa začiatku realizácie súťaže.

   Kompletné Podmienky spracúvania osobných údajov pre účely marketingu nájdete tu