Mikuláš v Nitrazdroji

06
dec
2019

Mikuláš v Nitrazdroji

Mikuláš navštívil dňa 6.12.2019 predajňu Nitrazdroj, a.s. Jurkovičova ul. Nitra (Sandokan).

Pred predajňou porozdával mikulášske balíčky všetkých dobrým deťom, ktoré zarecitovali básničku alebo zaspievali pesničku.

Zároveň sa balíčky ušli aj deťom a dôchodcom v nasledovných organizáciách:

Centrum pre deti Kolíňany

Centrum pre deti Dlhá ul. Nitra

Zariadenie sociálnych služieb Harlekín, Topoľčany

Domov dôchodcov Fénix, Levice

Domov dôchodcov Štrkovec

Tešíme sa na stretnutie s Mikulášom opäť o rok