Mikuláš v Nitrazdroji

06
dec
2021

Mikuláš v Nitrazdroji

V pondelok 6.12. navštívil ako každý rok vybrané predajne NITRAZDROJ, a.s. Mikuláš a pre všetky deti, ktoré v ten deň do predajní prišli nechal malý darček.

Zároveň sa sladkosti ušli aj deťom a dôchodcom v nasledovných organizáciách:

Detský domov Kolíňany

Zariadenie sociálnych služieb Harlekýn Topoľčany

Domov dôchodcov Močenok