NOVINKA BIO TEĽACIE A HOVÄDZIE MÄSO V PONUKE

02
jún
2020

NOVINKA BIO TEĽACIE A HOVÄDZIE MÄSO V PONUKE

NOVINKA

KAŽDÚ STREDU V PONUKE BIO TEĽACIE A HOVÄDZIE

MÄSO v nasledovných predajniach:

Štefánikova tr. 3, Nitra

Dolnočermánska 95, Nitra

Dlhá 25, Nitra

Jurkovičova 25, Nitra

Výstavná 6 – potraviny aj mäsiarstvo

Dunajská 24, Nitra

Rýnska ul. 23, Nitra

 

Mäso pochádza z rodinnej firmy EKO-Produkt, ktorá sa nachádza na Kremnických Baniach.

Základným výrobným zameraním firmy je hospodárenie na pôde – trvalé trávnaté porasty a živočíšna výroba. Farma hospodári v systéme ekologického poľnohospodárstva osem rokov.

Kravičky sú chované v režime ekologického poľnohospodárstva. Od marca do novembra sú zvieratá vo voľnej prírode. Pasú sa na horských biotopových lúkach v lone prírody Kremnických vrchov.