Spoločnosť NITRAZDROJ, a.s.🏆 sa stala víťazom súťaže FIRMA ROKA 2022!

12
máj
2023

Spoločnosť NITRAZDROJ, a.s.🏆 sa stala víťazom súťaže FIRMA ROKA 2022!

Časopis UM (Úspešní manažéri) vydavateľstva ALERT každoročne oceňuje najúspešnejšie firmy v kategóriách: veľkoobchod, maloobchod, výroba, služby.
Za rok 2022 získala 1.miesto v kategórii maloobchod organizácia NITRAZDROJ, a.s.

Súťaž FIRMA ROKA 2022 verejne oceňuje a propaguje úspešné slovenské firmy a ich majiteľov, ktorí významne prispievajú k celkovému zlepšovaniu podnikateľského prostredia na Slovensku.
Je to pre nás česť patriť medzi inšpiratívne firmy, ktoré sa snažia vybudovať stabilnú, dôveryhodnú a prosperujúcu spoločnosť.

Kritériami hodnotenia sú finančné výsledky, výsledky v produkcii, verejná angažovanosť a prínos pre spoločnosť. Súťažilo sa v kategóriách veľkoobchod, maloobchod, výroba a služby.

O víťazovi súťaže FIRMA ROKA 2022, rozhodovala odborná komisia zložená z úspešných majiteľov firiem z rôznych oblastí podnikania.

Ďakujeme za ocenenie.