Veľká cena SOPK

19
máj
2023

Veľká cena SOPK

Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) každoročne vyhlasuje súťaž „Veľká cena SOPK“ za uplatňovanie etických princípov v podnikaní.

Za rok 2022 bolo v našej a.s. NITRAZDROJ udelené hodnotiacou komisiou súťaže toto mimoriadne vzácne ocenenie, dňa 16.5.2023 na výročnom zasadnutí zhromaždenia delegátov SOPK, za účasti predstaviteľov diplomatického zboru, samospráv a médií.

„Veľká cena SOPK“ je výsledkom každodennej náročnej práce a úsilia všetkých zamestnancov spoločnosti v prospech uspokojenia nárokov a potrieb našich zákazníkov.

Ďakujeme!